>>Klachten

Uw klacht heeft onze aandacht

Wij streven ernaar onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wanneer u een klacht of opmerking heeft, zien wij dat als waardevolle informatie om onze dienstverlening te verbeteren. Wij stellen het op prijs als u dit onder de aandacht wilt brengen.

Waarom dit formulier?
Wanneer u niet tevreden bent over de dienstverlening van de RZ Groep, dan kunt u daarover een klacht indienen. Hiervoor kunt u het onderstaande digitale formulier gebruiken. Om uw klacht zo goed mogelijk te kunnen behandelen, hebben wij zoveel mogelijk informatie nodig. Daarom hebben wij het invullen van bepaalde velden verplicht gemaakt. Wanneer één van deze velden niet is ingevuld, kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen.

Alles ingevuld?
Wanneer u alles heeft ingevuld en u uw klacht heeft voorzien van eventuele bijlage(n), drukt u op de groene knop "verzenden". Alle gegevens van uw klacht komen dan automatisch bij ons binnen.

Wat gebeurt er daarna?
♦ Wij streven ernaar om u binnen twee werkdagen na het invoeren van uw klacht een ontvangstbevestiging te sturen. Dit zal telefonisch, schriftelijk of per e-mail gebeuren.
♦ Omdat wij uw klacht serieus nemen, voeren wij een grondige oorzaakanalyse uit.
♦ Onze klachtencoördinator neemt telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact met u op.
♦ ​ Als wij uw klacht (direct) kunnen oplossen, dan zullen wij dat doen.
♦ ​ Als na een gesprek met onze klachtencoördinator blijkt dat u uw klacht als afgehandeld beschouwt, dan ontvangt u daarvan schriftelijk of per e-mail een bevestiging.
♦ ​ In alle andere gevallen ontvangt u schriftelijk of per e-mail een reactie van de RZ Groep, waarin een gemotiveerde uitspraak wordt gedaan over de afhandeling van uw klacht.
♦ ​ Wij streven ernaar om uw klacht binnen twee weken op te lossen. Wanneer wij verwachten meer tijd nodig te hebben om uw klacht juist af te handelen, dan wordt u hierover schriftelijk of per e-mail geïnformeerd.
* Let op: wanneer u aangeeft bij voorkeur schriftelijk door ons te worden benaderd, houdt u er dan rekening mee dat het enkele dagen langer kan duren voordat u onze reactie(s) binnenkrijgt.

Moet u dit formulier invullen?
Nee, dit hoeft niet. U kunt uw klacht ook telefonisch of per post aan ons doorgeven. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 07:30 tot 16:30 uur telefonisch bereikbaar op het nummer 0343 56 10 30.

Per post kunt u ons bereiken via het onderstaande adres:
RZ Groep 
t.a.v. Klachtencoördinator
Willem Alexanderweg 77-01
3945 CH Cothen


P.S.: Indien u er voor kiest om ons per post op de hoogte te brengen van uw klacht, dan sturen wij u twee werkdagen na ontvangst van uw brief een ontvangstbevestiging.


 

Uw persoonlijke gegevens

De gegevens van uw klacht (invullen indien van toepassing)

LET OP: U kunt alleen .jpg, .jpeg, .gif, .png, .bmp, .docx, .pptx, .doc, .xls, .ppt, .pdf bestanden uploaden die kleiner zijn dan 4,00 Mb