>>Workshop gecompliceerde zitproblematiek voor fy...

Workshop gecompliceerde zitproblematiek voor fysiotherapeuten

01-06-2015

Het vinden van de juiste orthese die het lichaam optimaal ondersteunt en tegelijk vrijheid van bewegen geeft, is een uitdaging voor de techneuten, de therapeuten en natuurlijk de gebruiker. Therapeuten spelen vaak ook een rol bij de aanvraag en vergoeding van de voorziening. Speciaal voor fysiotherapeuten ontwikkelde de RZ-groep samen met Praktijk Adapt een workshop over gecompliceerde zitproblematiek. Het volgen van deze workshop levert fysio- en ergotherapeuten zes accreditatiepunten voor het centraal kwaliteitsregister op.

Bij mensen met een verminderde zitbalans, afwijkingen in de vorm van het lijf (zoals romp en bekken), beperkingen in de gewrichten zoals de heupen, krijgen steeds vaker standaard zitkuipen voorgeschreven.

Dit is een gevolg van het ingezette beleid van de zorgverzekeraars (herinzetbaarheid, kostenbesparing en de gebruiksduur van de individuele voorziening). Standaard zitkuipen bieden lang niet altijd de nodige ondersteuning met alle gevolgen van dien. Therapeuten moeten een steeds scherpere motivatie schrijven om een individuele zitvoorziening voor een cliënt vergoed te kunnen verkrijgen.

Tijdens deze workshop bespreken we aan de hand van het paramedische zorgverleningproces en procesbeschrijving hulpmiddelenzorg issues zoals vrijheid van bewegen versus ondersteuning en balans. Daarnaast behandelen we belasting en belastbaarheid in relatie tot de zitpositie.

Wat is het doel van de voorziening? En hoe wordt de voorziening gebruikt? Tijdens de workshop staan we bij deze essentiële vragen stil. Het uiteindelijke doel is dat alle mogelijkheden van de cliënt worden benut en beperkingen worden gecompenseerd. Het is belangrijk hier goed inzicht in te krijgen uiteraard om de duidelijk te kunnen maken wat de gebruiker kan verwachten, maar ook om verzekeraars inzicht te geven in de eigenschappen van de voorziening.

Het volgen van deze workshop levert zes accreditatiepunten op. Prettig want binnenkort komt de herregistratie van het Centraal Kwaliteits Register (CKR) er weer aan. Om de komende vijf jaar weer als fysiotherapeut geregistreerd te zijn, moet aan verschillende eisen worden voldaan, zoals het aantal vereiste accreditatiepunten.

Meer weten over deze workshop? Neem contact met ons op.