>>Vergoedingen

Vergoedingen

Hulpmiddelen, waaronder zit- en ligorthesen, kunnen via verschillende wetten en regelingen vergoed worden. Hierbij is niet alleen het soort hulpmiddel bepalend voor een eventuele vergoeding, maar ook de woonomstandigheden en de situatie waarin het hulpmiddel wordt gebruikt.

Wetten en regelingen voor het verstrekken van hulpmiddelen:
WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
De WMO biedt bepaalde voorzieningen en vergoedingen waardoor mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit zijn vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen en leefvoorzieningen, waaronder rolstoelen en orthesen.

WLZ (Wet Langdurige Zorg)
De WLZ regelt de vergoeding van hulpmiddelen voor bewoners van een verpleeghuizen, algemene instellingen voor verstandelijk gehandicapten, psychiatrische ziekenhuizen of revalidatiecentra. Ook bewoners van gezinsvervangende tehuizen krijgen bepaalde hulpmiddelen via de WLZ vergoed.

ZVW (Zorgverzekeringswet)
Via de ZVW is de verstrekking van hulpmiddelen volgens de Regeling Zorgverzekering Hulpmiddelenzorg geregeld. Het betreft vooral hulpmiddelen voor de thuissituatie (met uitzondering van hulpmiddelen die via de WMO worden vergoed).

WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)
De WIA biedt vergoeding van hulpmiddelen die voor arbeidsgehandicapte werknemers noodzakelijk zijn, uitsluitend ten behoeve van een werksituatie of bepaalde vormen van opleiding.

Voor welke vergoeding u in aanmerking komt, is afhankelijk van uw woon- of verblijfsituatie en de indicatie die u heeft. Uw zorgverzekeraar kan u hier meer over vertellen. Voor vragen over vergoedingen kunt u ook contact met ons opnemen.