Werkwijze

Inventarisatie

Tijdens ons eerste bezoek inventariseren wij uw wensen en mogelijkheden. Dat doen we bij u thuis of op uw zorginstelling. Onze orthesetechnicus voert een functieonderzoek uit. Wat kunt u zelf en waar ondervindt u beperkingen?

Functie-onderzoek

Alle gegevens worden stapje voor stapje zorgvuldig in kaart gebracht. De orthesetechnicus zal, eventueel in overleg met uw behandelend therapeut, de voor u meest ideale houding proberen te benaderen.

Orthese direct passen

De orthese wordt vaak al ter plaatse vervaardigd in onze werkbus, waarna u deze meteen kunt uitproberen. Als dat niet mogelijk is wordt meteen een vervolgafspraak ingepland.

Afwerking

Wanneer de orthese gepast is en helemaal naar wens, nemen wij deze mee naar onze werkplaats om af te werken. Binnen enkele dagen leveren we de compleet afgewerkte orthese vervolgens weer bij u af.

“Ruim 30 jaar ervaring”

Onze aanpak

Wij zijn van mening dat comfortabel zitten en liggen voor iedereen mogelijk moet zijn, ongeacht een fysieke beperking. Met ruim 30 jaar ervaring in het maken van zit- en ligorthesen gaan we voor het realiseren van de ideale zit- en ligsituatie van onze cliënten. Dit doen we door nauw samen te werken met zorgverleners en revalidatiebedrijven.

Onze expertise wordt met name ingezet bij complexe zit- en ligproblemen. Wij bieden ondersteuning bij de lastige keuzes waar paramedici, ouders of hulpverleners voor staan. Onze focus is gericht op het ontwikkelen van unieke oplossingen voor unieke mensen. Wij blijven onze klanten actief volgen en streven naar langetermijnrelaties.

Garantie en service

Bij de RZ Groep vinden wij het belangrijk dat onze producten van goede kwaliteit zijn. Als klant mag u dat ook van onze producten verwachten. Daarom garanderen wij een kosteloze aanpassing of vervanging van uw orthese, mocht u binnen drie maanden na afwerking toch niet tevreden zijn over de pasvorm van uw zit- of ligorthese. * Dit geldt niet bij een gewijzigde medische indicatie.

Tevens garanderen wij kosteloze reparatie of vervanging van onze producten, mochten er gebreken ontstaan als gevolg van fouten in onze fabricage of afwerking. De termijn van deze garantie wordt door uw zorgverzekeraar bepaald, maar betreft over het algemeen 12 maanden of langer. De exacte garantietermijn van uw orthese vindt u in de meeste recente versie van het ‘Protocol hulpmiddelen’ van uw zorgverzekeraar. Deze garantie geldt uiteraard niet voor defecten als gevolg van onachtzaamheid, overbelasting of ongeval.

Maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen

Onze organisatie wordt gekenmerkt door een informele bedrijfscultuur met korte communicatielijnen. Onze kernwaarden zijn “respect en acceptatie” en “gaan voor langetermijnrelaties”. Wij voeren onze werkzaamheden uit:

  • In overeenstemming met lokaal geldende  wet en -regelgeving
  • Eerlijk en integer
  • Zonder discriminatie ten aanzien van ras, etniciteit, religie of geslacht
  • Met zorg voor milieu, gezondheid en veiligheid
  •  Met zakelijke integriteit

Wij hechten groot belang aan deze normen en waarden, zowel binnen onze eigen organisatie als bij onze zakelijke relaties.

 

Vergoeding

Hulpmiddelen, waaronder zit- en ligorthesen, kunnen via verschillende wetten en regelingen vergoed worden. Hierbij is niet alleen het soort hulpmiddel bepalend voor een eventuele vergoeding, maar ook de woonomstandigheden en de situatie waarin het hulpmiddel wordt gebruikt.

 

Wetten en regelingen voor het verstrekken van hulpmiddelen:

WMO  (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

De WMO biedt bepaalde voorzieningen en vergoedingen waardoor mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit zijn vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen en leefvoorzieningen, waaronder rolstoelen en orthesen.

 

WLZ (Wet Langdurige Zorg)

De WLZ regelt de vergoeding van hulpmiddelen voor bewoners van verpleeghuizen, algemene instellingen voor verstandelijk gehandicapten, psychiatrische ziekenhuizen of revalidatiecentra. Ook bewoners van gezinsvervangende tehuizen krijgen bepaalde hulpmiddelen via de WLZ vergoed.

ZVW (Zorgverzekeringswet)

Via de ZVW is de verstrekking van hulpmiddelen volgens de Regeling Zorgverzekering Hulpmiddelenzorg geregeld. Het betreft vooral hulpmiddelen voor de thuissituatie (met uitzondering van hulpmiddelen die via de WMO worden vergoed).

WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

De WIA biedt vergoeding van hulpmiddelen die voor arbeidsgehandicapte werknemers noodzakelijk zijn, uitsluitend ten behoeve van een werksituatie of bepaalde vormen van opleiding.

Voor welke vergoeding kom ik aanmerking?

Voor welke vergoeding u in aanmerking komt, is afhankelijk van uw woon- of verblijfsituatie en de indicatie die u heeft. Uw zorgverzekeraar kan u hier meer over vertellen. Voor vragen over vergoedingen kunt u ook contact met ons opnemen.

RZ Groep
Wilhelminakade 10
2741 JV Waddinxveen

 

Telefoon

E-mail